Nabór do klasy czwartej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 18/186/2016/2017  z dnia 30.03.2017 r

 

Harmonogram czynności w postępowaniu naborowym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas czwartych szkół podstawowych, dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym.

 

LP Czynności naborowe Termin w postępowaniu naborowym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do klasy IV szkoły podstawowej. od 31 marca 2017r.do 06  kwietnia 2017r. do godz. 1500 od 04 maja 2017r. do 05 maja 2017r. do godz. 1500
2. Weryfikacja zgłoszeń do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu naborowym. do 10 kwietnia 2017r. do godz. 1500 do 10 maja 2017r. do godz. 1500
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 11 kwietnia 2017r.   do godz. 1500 12 maja 2017r. do godz. 1500
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 12 kwietnia 2017r. do 19 kwietnia 2017r. do godz. 1500 od 15 maja 2017r. do 18 maja 2017r. do godz. 1500
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 20 kwietnia 2017r.
do godz. 1500
19 maja 2017r. do godz. 1500
6. składanie świadectwa promującego do klasy IV szkoły podstawowej od 23 czerwca 2017r.do 28 czerwca  2017r. do godz. 1500 od 23 czerwca 2017r.do 28 czerwca  2017r. do godz. 1500

 

Druki do pobrania:

  1. Zgłoszenie dziecka do klasy czwartej -> pobierz
  2. Lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu naborowym do klasy czwartej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach powstałej z wyniku przekształcenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach na rok szkolny 2017/2018
  3. Lista dzieci przyjętych do klasy czwartej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach